حضور رئیس مجلس در بهبهان استان خوزستان

[ad_1]

رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه سفر خود به خوزستان برای بازدید و نظارت میدانی به بهبهان رفت.

[ad_2]

Source link