حسینی: دولت در سایه در کشورما مفهومی ندارد

[ad_1]

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بعضا در عناصر سیاسی کشور روحیه تک‌روی وجود دارد و به همین دلیل روحیه کار جمعی در کشور ضعیف است.

[ad_2]

Source link