جنگ تن به تن ۲ جوان با گرگ وحشی برای نجات نوزاد ۸ ماهه +عکس

[ad_1]

کودکی ۸ ماهه با فداکاری دو جوان روستایی در حومه شهر سوریه، از چنگال یک گرگ وحشی نجات پیدا کرد.

[ad_2]

Source link