جمهوری آذربایجان از آزادسازی ۶ روستای دیگر خبر داد

[ad_1]

رئیس جمهوری آذربایجان مدعی سیطره نیروهای این کشور بر شش روستا در منطقه قره باغ کوهستانی شد.

[ad_2]

Source link