جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر صمت درباره گرانی‌ها

[ad_1]

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر صمت جهت بررسی گرانی‌های اخیر در حال برگزاری است.

[ad_2]

Source link