جزییات وضعیت تجارت ایران با کشور‌های اروپایی

[ad_1]

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارائه آمار‌هایی ازاتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارائه آمار‌هایی از وضعیت تجارت ایران با کشور‌های اروپایی در هفت ماهه سال میلادی جدید پرداخته است. در هفت ماهه سال میلادی جدید پرداخته است.

[ad_2]

Source link