جزئیات جدید از طرح شفافیت آرای نمایندگان

[ad_1]

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون درباره شفافیت آرای نمایندگان را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link