جریمه و توقیف بانک‌های ایرانی در بحرین

[ad_1]

دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی و مقامات آنها در این کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی و زندان محکوم کرد.

[ad_2]

Source link