توضیح وزارت کار مبلغ بیمه بیکاری در شرایط کرونایی

[ad_1]

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره مبلغ بیمه بیکاری گفت: متولی پرداخت مبلغ بیمه بیکاری سازمان برنامه وبودجه است، اینکه چه مبلغی پرداخت شده است و مبنای محاسبه چه بوده است تا کنون مصوبه‌ای برای وزارت کار نیامده است.

[ad_2]

Source link