توضیحات واعظی درباره غیبت شهردار تهران در جلسات دولت

[ad_1]

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور علت عدم حضور حناچی در جلسات هیئت دولت را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link