توصیه محسن رضایی به سران قوا

[ad_1]

دبیر مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد: اگر سران قوا، جلسات مشترک را جدی بگیرند و از دیدگاه اقتصاددانان استفاده کنند خیلی زود بر اداره کشور مسلط می‌شوند و از افسارگسیختگی هزینه کالا‌هاجلوگیری به عمل می آید و بازار بورس نجات می‌یابد.

[ad_2]

Source link