تمهیدات وبرنامه پیشنهادی برگزاری مراسم اربعین

[ad_1]

سی و سومین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و باحضور مسئولان دستگاههای عضو کمیته برگزار و تمهیدات و برنامه پیشنهادی برگزاری مراسم اربعین و وضعیت مدارس و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.

[ad_2]

Source link