تصویری از شکار ماهی توسط مار گردن

[ad_1]

آخرین خبر/ نحوه جالب شکار مار گردن، که نوک تیز خود را همانند نیزه در ماهی فرو میکند و سپس آن را میخورد

[ad_2]

Source link