تصاویر: کارخانه ساخت عروسک در آلمان

[ad_1]

کارگران در کارخانه‌ای در کشور آلمان در حال ساخت عروسک‌های مختلفی هستند.

[ad_2]

Source link