تصاویر: پلمپ واحد های صنفی نقض کننده پروتکل های بهداشتی

[ad_1]

واحد های صنفی نقض کننده پروتکل های بهداشتی شامگاه پنجشنبه در شیراز پلمپ شدند.

[ad_2]

Source link