تصاویر: پرنده نادر عکاسان را به خط کرد!

[ad_1]

ده ها عکاس برای گرفتن عکس از یک هدهد در یک باشگاه کریکت در یورکشایر انگلیس جمع شدند. در این منطقه بیش از 40 سال است که هدهد مشاهده نشده و دیده شدن این پرنده نادر در این نقطه از یورکشایر باعث خوشحالی مردم شده است.

[ad_2]

Source link