تصاویر: پارک‌های بازی ابوظبی

[ad_1]

شهرداری ابوظبی پارک‌های کودکان این شهر را بهسازی کرده تا بعد از کرونا برای کودکان آماده باشد.

[ad_2]

Source link