تصاویر: هلند ایران کجاست؟

[ad_1]

محلات از شهرهای استان مرکزی است که به دلیل پتانسیل بالا در پرورش گیاهان زینتی به «هلند ایران»، شهر گل ها یا باغ شهر ایران زمین شهرت دارد.

[ad_2]

Source link