تصاویر: ساخت ماسک‌های وحشتناک برای کرونا!

[ad_1]

در فیلیپین یک هنرمند از قریحه اش برای ساخت ماسک از شخصیت‌های فیلم‌های ژانر وحشت الهام گرفته است.

[ad_2]

Source link