تصاویر: خیابان گردی در وضعیت قرم

[ad_1]

شهر همدان حدوداً پنجاه روز است در وضعیت هشدار بیماری کرونا قرار دارد و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش احساس می‌شود.

[ad_2]

Source link