تصاویر خاص از فیلم رویارویی طبری و مشایخ

[ad_1]

طبری در نهمین جلسه دادگاه در مورد اعمال نفوذ در پرونده داوود سرخوش دفاعیاتی را ارائه داد. نماینده دادستان از قاضی خواست تا فیلمی در مورد مواجهه حضوری مشایخ و طبری به نمایش دربیاید که تصاویری از این مواجهه را می‌بینید.

[ad_2]

Source link