تصاویر: حمله پلیس آمریکا به تجمع انتخاباتی با اسپری فلفل!

[ad_1]

تجمع «تشویق به رای دادن» در ایالت کارولینای شمالی با دخالت پلیس و استفاده از اسپری فلفل علیه شرکت کنندگان و دستگیری های متعدد سرکوب شد شرکت کنندگان در تجمع گفتند که پلیس بدون دلیلی روشن اقدام به این کار کرد.

[ad_2]

Source link