تصاویر: حضور کاروان «زیر سایه خورشید» در همدان

[ad_1]

همزمان با دهه کرامت اعضای کاروان معنوی «زیر سایه خورشید» حامل پرچم متبرک بارگاه منور رضوی و هدایای متبرک و با ترکیبی از خادمان و مبلغین در همدان حضور یافتند.

[ad_2]

Source link