تصاویر: تهیه کننده سریال شهرزاد در دادگاه

[ad_1]

تصاویری از دومین جلسه دادگاه «محمد امامی» تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.

[ad_2]

Source link