تصاویر: به آتش کشیدن قره باغ قبل از تحویل به آذربایجان

[ad_1]

مردم و سربازان ارمنستان خانه هایشان را که در زمین‌های قرار داشت که طبق توافق میان ارمنستان و آذربایجان میبایستی طی ۶ هفته به آذربایجان تحویل دهند را به آتش کشیدند.

[ad_2]

Source link