تصاویر: برگزاری کنکور زیر سایه سنگین کرونا در افغانستان

[ad_1]

مرحله نخست آزمون ورود به دانشگاه های افغانستان با پنج ماه تاخیر امروز برگزار شد.

[ad_2]

Source link