تصاویر: اولین پرواز فضایی فضانوردان ناسا با فضاپیمای خصوصی

[ad_1]

اولین پرواز فضایی فضانوردان ناسا با یه فضاپیما خصوصی (SpaceX Falcon ۹) به ایستگاه فضایی پرتاب شد.

[ad_2]

Source link