تصاویر: اعتراض خاص به تبرئه دو پلیس قاتل

[ad_1]

تصاویر اعتراض مقابل دفتر دادستان منطقه ای سالت لیک سیتی آمریکا پس از تبرئه دو پلیس در پرونده قتل یک جوان اقلیت.

[ad_2]

Source link