تصاویر: آویزان شدن از برج ترامپ برای خودکشی

[ad_1]

مردی با آویزان شدن از برج ترامپ در شیکاگو آمریکا تهدید کرد که اگر به درخواست وی پاسخ مثبت داده نشود، طناب را پاره خواهد کرد.

[ad_2]

Source link