تتوی اسلامی باعث قطع دست یک جوان هندی شد!

[ad_1]

یک جوان مسلمان هندی اعلام کرد شماری از متعصبان غیرمسلمان دستش را به دلیل تتویی که روی آن داشت قطع کردند.

[ad_2]

Source link