تأکید روحانی بر لزوم تعامل سازنده و تفاهم با مجلس

[ad_1]

رئیس جمهور با اشاره به حضور متناوب وزرا در صحن مجلس به منظور ارایه گزارش، بر لزوم تعامل سازنده با همه قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

[ad_2]

Source link