بیزینس ابربدهکار بانکی از داخل زندان؟

[ad_1]

گویا هرجا رانتی هست، باید نام افراد یا صنایعی خاص بدرخشد. امروز در کنار عرضه کالا‌ها در تالار بورس، مکانیسمی از سوی تولیدکنندگان راه‌اندازی شده که کالا‌ها را بدون شرکت‌دادن در رقابت، به مشتریان خاص عرضه می‌کنند. نامش را سیستم مچینگ گذاشته‌اند، اما شباهتی به مچینگ واقعی ندارد. نکته درخور تأمل درباره این سیستم، فهرست نام‌آشنایی از مشتریان خاص است که در بین آن‌ها نام بدهکاران بانکی در حبس نیز به چشم می‌خورد.

[ad_2]

Source link