بررسی وضعیت فرزندان شاغلان و بازنشستگان نیروهای مسلح در کمیسیون اجتماعی

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وضعیت فرزندان شاغلان و بازنشستگان نیروهای مسلح و پرداخت حقوقی تحت عنوان حقوق بیکاری در قالب مستمری به افرادی که در شاخص نیروهای مسلح قرار می‌گیرند و همچنین وضعیت کانون‌های بازنشستگان نیروهای مسلح در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

[ad_2]

Source link