بررسی حساب‌های ریالی افراد مدعی ارز متقاضی

[ad_1]

معاون وزیر صمت با بیان اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود شروطی خواهد داشت، گفت: بانک مرکزی برای بررسی افرادی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارند، نظام کنترلی ایجاد می‌کند.

[ad_2]

Source link