ایزدخواه: بدترین روش خصوصی‌سازی در ایران به‌کار گرفته شد

[ad_1]

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خصوصی‌سازی در دنیا با 54 روش مختلف دنبال می‌شود، گفت: بدترین روش یعنی فروش، واگذاری و رهاسازی شرکت‌های دولتی در ایران دنبال شده است.

[ad_2]

Source link