ایران واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد را تولید می‌کند؟

[ad_1]

دکتر مسعود مردانی گفت: راحت به شما بگویم که کشورهای غربی تکنولوژی تولید واکسن را به ما نمی‌دهند.

[ad_2]

Source link