اولویت‌های مجلس یازدهم از زبان نماینده مردم تهران

[ad_1]

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رسیدگی به مسائل روستایی از اولویت های مهم نمایندگان مجلس است، گفت: باید کاری کنیم که روستاها مراکز فعال کارآفرینی شوند.

[ad_2]

Source link