انفجاری مهیب در یک کارخانه در مسکو

[ad_1]

در یک کارخانه مواد شیمیایی در مسکو، انفجاری مهیب روی داده است.

[ad_2]

Source link