انصاری: برای دور زدن محدودیت‌های دریایی بر ترانزیت جاده‌ای متمرکز شویم

[ad_1]

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت:‌برای دور زدن محدودیت‌های دریایی بر ترانزیت جاده‌ای متمرکز شویم.

[ad_2]

Source link