انتقاد یک نماینده از قیمت گندم؛ واردات ۷ هزار تومان؛ خرید داخلی ۳۵۰۰!

[ad_1]

عضوکمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نرخ واردات گندم با احتساب همه هزینه‌ها ۷ هزار تومان است، ولی دولت آن را از کشاورز داخلی شاید ۳۵۰۰ تومان بخرد گفت: شورای اقتصاد باید قیمت محصول استراتژیک گندم را با سرعت واقعی کند.

[ad_2]

Source link