انتقاد آیت‌الله ممدوحی به موضع روحانی مقابل اروپا و آمریکا

[ad_1]

عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه موضع رئیس‌جمهور در مقابل آمریکا و اروپا انفعالی است، گفت: ما نه باید به وعده‌های غرب دلخوش باشیم و نه از وعیدهایش بترسیم.

[ad_2]

Source link