امیر حیدری: نخبگان در ارتش از جایگاه مطلوبی برخوردار هستند

[ad_1]

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نخبگان علمی که طرح های مختلفی در حوزه ارتقای آمادگی رزمی نیروی زمینی ارتش ارائه می کنند در جایگاه مطلوبی قرار دارند.

[ad_2]

Source link