اقدام شجاعانه گراز در نجات دادن فرزندش از دهان پلنگ +فیلم

[ad_1]

یک گراز در آفریقای جنوبی با حمله به پلنگ، جان فرزندش را از دست این حیوان درنده نجات داد.

[ad_2]

Source link