افزایش قیمت ارز در صورت عدم نظارت کامل بر طرح «گشایش اقتصادی»

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: به دلیل اینکه خریدار پیش فروش، در صورت بالارفتن قیمت ارز سود بیشتری می‌کند، این موضوع به بازار پالس می‌دهد و اگر درست نظارت نشود، می‌تواند بر قیمت ارز اثرگذار باشد.

[ad_2]

Source link