اعتراف هولناک متهم: بعد از قتل دوستم با همسرش ازدواج کردم

[ad_1]

وقتی به خانه آن‌ها رسیدم دوستم می‌خواست با چاقو همسرش را بکشد که من مانعش شدم، اما به من حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم با چاقویی که از آشپزخانه برداشتم او را زدم که متوجه شدم کشته شده است.

[ad_2]

Source link