اظهارات جدید مدیرکل آژانس درباره بازرسی‌های اخیر در ایران

[ad_1]

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره بازرسی‌های اخیر در ایران گفت: امیدوارم بتوانیم بدون موانع فعالیت کنیم.

[ad_2]

Source link