از مخالفت با یارانه معیشتی مجلس تا پرداخت یارانه روحانی!

[ad_1]

اعلام خبر اعطای یارانه معیشتی به اقشار آسیب پذیر از سوی رئیس جمهور در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش گفته بود که مردم به دریافت اعانه نیاز ندارند.

[ad_2]

Source link