اتهام زنی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

[ad_1]

نایف الحجرف در اظهاراتی بی اساس اتهام‌زنی های کشور مرتجع عربی علیه کشورمان را تکرار کرد.

[ad_2]

Source link