ابتكار جالب پرستاران در مراقبت از بچه های کرونایی +عکس

[ad_1]

حالا دیگه پرستارا با پوشیدن این لباس، اسمهای جدید کارتونی پیدا می کنند تا شاید لبخندی روی لبهای کوچیک و تبدار بچه های کرونایی بشینه

[ad_2]

Source link