آیا جوشاندن آب آشامیدنی در ایام کرونا ضروری است؟

[ad_1]

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه تهران راهنمای طریقه ایمن سازی آب آشامیدنی در ایام کرونا را منتشر کرد.

[ad_2]

Source link